Bulut harcamalarının verimliliğini en üst düzeye çıkarma

Tamamlandı

Siz bir çözüm mimarısınız ve kuruluşunuz Lamna Healthcare, iş yüklerini buluta taşıdı. Son dönemde, bu kaynakların ve iş akışlarının faturası, Lamna'nın beklediği rakamların üzerine çıktı. Sizden artışın doğal, verimli büyümenin bir sonucu olup olmadığını ya da kuruluşun bulut kaynaklarıyla verimliliği artırarak maliyetlerin düşürülüp düşürülemeyeceğini belirlemeniz istendi.

Bulut, giderlerinizi nasıl değiştirir?

Genel bulut ile şirket içi altyapı arasındaki farklardan biri, kullandığınız hizmetler için ödeme yapma şeklinizdir.

Şirket içi veri merkezinde, donanım satın alma süreci uzun bir süreçtir. Fiziksel donanım maksimum kapasiteye göre ölçeklendirilir. Bilgisayar gücü ve depolama alanı gibi bu maliyetlerden bazıları, bu kaynakları tüketecek olan iş birimlerinden gizlenebilir. Fiziksel altyapı satın alma süreci, uzun vadeli varlıklara yapılan yatırımları bağlar ve bu da, kaynaklarınızı esnek bir şekilde kullanmanıza engel olur.

Buluta geçiş, ortaya çıkan fiziksel altyapıyı çalışır durumda tutma maliyetlerinin yerini, kullandığınız kadarını ödeme modelinin almasını sağlar. Bu durumda yatırımlarınızı fiziksel varlıklara bağlamanız gerekmez. Kaynak gereksinimlerinizin değişmesi durumunda kaynakları ekleyerek, taşıyarak veya kaldırarak bu gereksinimleri karşılayabilirsiniz.

Hizmetler arasındaki ve içindeki iş yükleri farklılık gösterir, istekler öngörülemeyebilir ve büyüme modelleriniz zaman içinde değişebilir. Bulutta yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaptığınızdan maliyet yapınız kullandığınız kaynaklara paralel olarak ilerler.

Bulut altyapısı dalgalı kaynak kullanımı senaryolarını işleyebilir. Uzun süre faaliyet görülmeyen kaynaklar kullanılmıyorken kapatılarak maliyet oluşması önlenebilir. Bir sonraki satın alma döngüsünü beklemek yerine, talep arttıkça, kaynak ayırma başarılı hizmetle birlikte otomatik olarak artabilir. Tahmin edilebilir olan ve olmayan ani talep artışlarını karşılamak için ek kaynaklar dinamik olarak eklenebilir ve kaldırılabilir.

Aşağıdaki çizimde şirket içi altyapının tüm bu dalgalı senaryoların neden üstesinden gelemeyeceği görülmektedir.

Şirket içi altyapı kullanmanın dezavantajlarını gösteren bir çizim.

Verimli bir mimaride, kaynaklar talebe uygun olacak şekilde sağlanır. Bir sanal makinenin kullanım süresi çoğunlukla yüzde 10'un altında kalıyorsa hem işlem kaynaklarını hem de mali kaynakları boşa harcamış olursunuz. Diğer taraftan, yüzde 90 oranında kullanılan bir sanal makine, kullanılabilir kaynakların çoğunu kullanıyor demektir ve bu, paranın verimli bir şekilde kullanıldığı anlamına gelir.

Sistem yüzde 100 kullanım oranında çalıştırıldığında performans sorunları riski oluşur. Verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasının sistem performansını olumsuz yönde etkilememesi önemlidir. Talebin sabit olduğu zamanlar enderdir ve bu nedenle verimliliği sağlamak için kaynakları talebi karşılayacak şekilde ayarlamak önemlidir.

IaaS maliyetlerini iyileştirme

Çözümünüzün parçası olarak sanal makineler gibi hizmet olarak altyapı (IaaS) kaynaklarını kullandığınızda, harcamaların en büyük bölümünü çoğunlukla VM'lerle ilişkili maliyet oluşturur. İşlem maliyetleri genellikle en çok gideri oluşturur ve bunu depolama maliyetleri izler. Kullandıkça öde kaynaklarını iyileştirmeye zaman harcamak, aylık faturanızda önemli bir fark yaratabilir.

Şimdi işlem ve depolama maliyetlerinizi düşürmeye yönelik en iyi yöntemleri gözden geçirelim.

İşlem

Sanal makineler için maliyet tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak birkaç seçenek vardır:

 • Sanal makine örneği için daha küçük bir boyut seçin
 • Sanal makinenin çalıştığı saat sayısını azaltma
 • İşlem maliyetleri için indirimleri kullanma

Sanal makineler için doğru boyutu belirleme

Bir sanal makine için doğru boyutu belirlemek, sanal makine boyutlarını, ilgili kaynak talebi gereksinimleri ile eşleştirme sürecidir. VM yüzde 25 boşta çalışıyorsa VM boyutunun küçültülmesi maliyetlerinizi hemen düşürecektir. Sanal makine maliyetleri örnek ailesiyle doğru orantılıdır. Bir büyük boyutu seçtiğinizde maliyetleriniz ikiye katlanacaktır. Diğer taraftan, bir VM boyutunu tek bir örnek boyutuna indirgemek, maliyetlerinizi yarıya düşürecektir.

Aşağıdaki çizimde, aynı seri içinde bir boyut aşağı taşıyarak elde edilen yüzde 50 oranında tasarruf gösterilir.

Az kullanılan bir sanal makinenin boyutu küçültülerek sağlanan tasarrufu gösteren bir çizim.

Azure Danışmanı, az kullanılan sanal makineleri belirler. Azure Danışmanı sanal makine kullanımınızı 14 gün boyunca izler, ardından az kullanılan tüm sanal makineleri tanımlar. Cpu kullanımı yüzde 5 veya daha az olan ve dört veya daha fazla gün boyunca 7 MB veya daha az ağ kullanımına sahip sanal makineler az kullanılır.

Sanal makineler için kapatma zamanlaması uygulama

Yalnızca belirli dönemlerde kullanılan ancak sürekli çalışan VM iş yükleri, boşa harcanan para anlamına gelir. Bu VM'leri kullanımda değilken kapatabilirsiniz, bu da VM serbest bırakılırken işlem maliyetlerinizden tasarruf etmenizi sağlar. Örneğin, geliştirme ortamı genellikle yalnızca iş saatlerinde gerçekleştiği için, kuruluşunuzun çalışma saatleri dışında kapatma için iyi bir adaydır.

VM’yi serbest bırakmak için birçok seçeneğiniz vardır. Örneğin:

 • VM'lerinizi yalnızca iş yüklerinizin gerektirdiği zamanlarda çalıştırmak için Azure Otomasyonu kullanabilirsiniz
 • Tek seferlik otomatik kapatma zamanlamak için sanal makinede otomatik kapatma özelliğini kullanabilirsiniz
 • Azure portal'nde bir VM'yi el ile durdurabilirsiniz

VM'lerinizi durdurmak için her zaman Azure denetimlerini kullanmanız gerekir. vm'nin içinden işletim sistemini kapatmak Azure kaynağını serbest bırakmaz, bu nedenle maliyetleri tahakkuk etmeye devam edersiniz.

İşlem maliyeti indirimlerini uygulama

Azure Hibrit Avantajı Windows Server ve SQL Server örneklerinizin maliyetlerini iyileştirmeye yönelik ek bir yöntem sunar. Windows Server çalıştıran veya Yazılım Güvencesi ile SQL Server çalıştıran şirket içi bilgisayarlarınızın lisanslarını bu VM'lerin işlem maliyetine indirim olarak kullanmanıza olanak tanır. Bu sayede etkinleştirilmiş örneklerde Windows ve SQL Server maliyetlerini düşürebilir veya ortadan kaldırabilirsiniz.

Bazı sanal makinelerin sürekli çalışması gerekir. Bir üretim iş yüküne yönelik web uygulaması sunucu grubunuz olabilir. Veya sanal ağda çok sayıda sunucuyu destekleyen bir etki alanı denetleyiciniz de olabilir. Önümüzdeki yıl ya da daha uzun bir süre bu sanal makinelerin sürekli çalışacağından kesin olarak eminseniz ayrılmış bir örnek satın alarak maliyetlerinizi daha da düşürebilirsiniz.

Azure Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri (Azure RI), bir yıllık veya üç yıllık taahhüt için işlem kapasitesi satın almanızı sağlar. Kullandıkça öde işlem kaynaklarına kıyasla yüzde 72'ye varan oranda önemli tasarruflar sunar.

Aşağıdaki çizimde, şirket içi lisanslarınızı Azure Hibrit Avantajı ile birleştirdiğinizde elde edeceğiniz tasarruf görülmektedir. Ayrıca şirket içi lisanslarınızı hem Azure Ayrılmış Sanal Makine Örnekleri hem de Azure Hibrit Avantajı ile birleştirdiğinizde elde edeceğiniz tasarruf da görülmektedir.

Yazılım Güvencesi ile şirket içi lisanslara sahip olduğunuzda Azure ürünlerinde elde ettiğiniz tasarrufu gösteren bir çizim.

Sanal makine disk depolama alanı maliyetlerini iyileştirme

Yüksek güvenilirlik ve performans diskleri gerektirmeyen iş yükleri için düşük maliyetli standart depolamadan faydalanabilirsiniz. Örneğin, üretim iş yükleriniz için aynı eşleşme olması gerekmeyen geliştirme ve test ortamlarınız için standart depolamayı kullanmayı seçebilirsiniz.

Bir VM ile ilişkilendirilmemiş diskler depolama maliyetleri yaratacağından, ortamınızda yalnız bırakılmış diskler kalmadığından emin olmanız gerekir. Bir VM’yi kaldırdıysanız ama bununla ilişkili diskleri kaldırmadıysanız, yalnız bırakılmış bu diskleri saptayıp ortamınızdan kaldırarak depolama maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Ortamınızda yalnız bırakılmış anlık görüntüler kalmadığından da emin olmanız gerekir. Anlık görüntülerin maliyetleri disklerin maliyetinden daha düşüktür ama yine de gereksiz kaynakların ortadan kaldırılması iyi bir uygulamadır.

PaaS maliyetlerini iyileştirme

Hizmet olarak platform (PaaS) hizmetleri genellikle IaaS hizmetlerine göre maliyet açısından daha iyileştirilmiş hizmetlerdir. Ancak PaaS hizmetlerinizde boşa yapılan harcamaları belirleyip minimum maliyeti sağlamak için iyileştirme yapabileceğiniz fırsatlar da vardır. Şimdi Azure SQL Veritabanı ve Azure Blob depolama maliyetlerini düşürme yöntemlerine bakalım.

Azure SQL Veritabanı maliyetlerini iyileştirme

Azure SQL veritabanı oluştururken bir sunucu seçmeniz ve performans katmanını belirlemeniz gerekir. Her katman veritabanı işlem birimi (DTU) veya sanal çekirdek (vCore) cinsinden bir performans düzeyi sağlar.

Kararlı veritabanı yükleri için performans gereksinimlerine uygun katman boyutunu seçerek iyileştirme yapmak kolaydır. Ancak veritabanınızda tahmin edilemeyen dalgalanmalar veya ani artışlar oluyorsa ne yapmanız gerekir? Öngörülemeyen iş yükleri söz konusu olduğunda maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olması için elastik havuzları kullanabilirsiniz.

SQL Veritabanı elastik havuzları, kullanım talepleri değişken olan ve öngörülmeyen birden çok veritabanını yönetmeye ve ölçeklendirmeye yönelik kolay ve ekonomik bir çözümdür. Elastik bir havuzdaki veritabanları tek bir Azure SQL Veritabanı sunucusunda bulunur ve sabit fiyata sabit bir kaynak kümesini paylaşırlar. Havuzlar, belirli kullanım düzenlerine sahip çok sayıda veritabanı bulunan durumlar için çok uygundur. Söz konusu kullanım düzeni, belirli bir veritabanı için ortalama düşük düzeyde kullanım ile nispeten nadir zamanlarda kullanımın ani olarak artması şeklindedir.

Bir havuza ekleyebileceğiniz veritabanı sayısı arttıkça, tasarruflarınız artar. Aşağıdaki çizimde, üç elastik veritabanı havuzu türünün özellikleri görülmektedir:

 • Veritabanı başına 5 eDTU'ya kadar temel otomatik ölçeklendirme
 • Veritabanı başına 100 eDTU'ya kadar standart otomatik ölçeklendirme
 • Veritabanı başına 1.000 eDTU'ya kadar premium otomatik ölçeklendirme

Farklı elastik veritabanı havuzu türlerinin otomatik ölçeklendirme kapasitesini gösteren bir çizim.

Elastik havuzlar, maliyetleri birden fazla veritabanına yaymanın harika bir yoludur. Azure SQL Veritabanı maliyetlerinizi düşürme üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Blob Depolama maliyetlerini iyileştirme

Blob Depolama, verileri depolamak için uygun maliyetli bir yoldur, ancak veri miktarı arttıkça faturanız verilerin depolanma şeklini iyileştirme avantajından yararlanabilir.

Azure Depolama, blob nesnesi depolaması için üç katman sunar:

 • Sık erişim katmanı: Depolama maliyeti en yüksek, erişim maliyeti en düşük olan katmandır. Bu katman sık erişilen verileri depolamak için iyileştirilmiştir.

 • Seyrek erişim katmanı: Sık erişimli depolama katmanına kıyasla daha düşük depolama maliyetine ve daha yüksek erişim maliyetine sahiptir. Bu katman daha az sıklıkta erişilen ve en az 30 gün saklanan verileri depolamak için iyileştirilmiştir.

 • Arşiv erişim katmanı: Sık erişimli ve seyrek erişimli depolamaya kıyasla en düşük depolama maliyeti ve en yüksek veri alma maliyeti. Bu katman, seyrek erişilen ve en az 180 gün boyunca saklanan, esnek gecikme süresi gereksinimleri (birkaç saatlik alma gecikmesi gibi) olan verileri depolamak için iyileştirilmiştir.

Tüketim fiyatlandırma modelleri

PaaS hizmetlerine geçmek, kullandıkça öde modelini daha da ileri taşıyarak gerçek bir tüketim fiyatlandırma modeli oluşturabilir. Azure İşlevleri gibi hizmetler tüketim planlarını kullanabilir.

Tüketim planı kullanırken, Azure İşlevleri'nin konak örnekleri gelen olayların sayısı temelinde dinamik olarak eklenir ve kaldırılır. Bu sunucusuz plan otomatik olarak ölçeklenir ve yalnızca işlevleriniz çalıştırıldığında işlem kaynakları için ücretlendirilirsiniz. Tüketim planında, yapılandırılabilir bir sürenin sonunda işlev yürütme zaman aşımına uğrar. Faturalandırma yürütme sayısına, yürütme süresinin uzunluğuna ve kullanılan bellek miktarına dayalı olarak yapılır. Faturada, işlev uygulamasındaki tüm işlevler toplanır.

Tüketim fiyatlandırma modeli kullanan hizmetlere geçmek, mimarinize yeni bir maliyet tasarrufu yaklaşımı getirebilir.

Bilginizi ölçün

1.

Şirketiniz tüm satın alma siparişlerinin paket tanımlama dosyalarının kopyalarını muhafaza eder. Bu dosyalara ilk karşıya yükleme işleminden sonra nadiren erişilir ve acil olarak tekrar erişilmesi gerekmez. Aşağıdaki depolama katmanlarından hangisi uzun vadeli depolama maliyetlerini azaltmak için en iyi seçenektir?

2.

Aşağıdaki veritabanlarından hangisi elastik havuzlar için uygun seçenektir?