IoT Central kullanarak buluta özel uygulamalarınız için IoT hizmeti oluşturma

Orta
Yönetici
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
Pipelines
Cosmos DB
IoT Central

Bu modülde, bileşenlerini Azure IoT hizmetleriyle tümleştirerek ve kalıcı bir veri deposu sağlamak için Cosmos DB'yi kullanarak IoT işlevselliği sağlamak için buluta özel uygulamanızın kapsamını genişletme adımları anlatılmaktadır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • IoT hizmetlerinin mimarisini ve bileşenlerini açıklama
  • Azure Cosmos DB'nin özelliklerini ve işlevselliğini açıklama
  • Azure veri depolarını IoT işlem hatları ile tümleştirme
  • Telemetri verilerini işlemek için Azure Cosmos DB uygulama
  • Telemetri verilerini analiz etme ve yönetme
  • IoT işlem hatlarını yapılandırma ve yönetme

Önkoşullar

  • Bulut bilişim hakkında temel bilgiler
  • Azure ile ilgili temel bilgiler
  • Programlama kavramları hakkında temel bilgi
  • yararlı ancak gerekli olmayan Azure İşlevleri temel bilgi