IoT Central kullanarak buluta özel uygulamalarınız için IoT hizmeti oluşturma

Orta
Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Azure Pipelines
Azure Cosmos DB
Azure IoT Central

Bu modülde, bileşenlerini Azure IoT hizmetleriyle tümleştirerek ve kalıcı bir veri deposu sağlamak için Cosmos DB kullanarak ioT işlevselliği sağlamak için buluta özel uygulamanızın nasıl genişletilmesi açıklanır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • IoT hizmetlerinin mimarisini ve bileşenlerini açıklama
  • Azure Cosmos DB'nin özelliklerini ve işlevselliğini açıklama
  • Azure veri depolarını IoT işlem hatlarıyla tümleştirme
  • Telemetri verilerini işlemek için Azure Cosmos DB uygulama
  • Telemetri verilerini analiz etme ve yönetme
  • IoT işlem hatlarını yapılandırma ve yönetme

Önkoşullar

  • Bulut bilişim hakkında temel bilgiler
  • Azure ile ilgili temel bilgiler
  • Programlama kavramları hakkında temel bilgiler
  • yararlı ancak gerekli olmayan Azure İşlevleri hakkında temel bilgiler