Azure Data Factory veya Azure Synapse Pipeline ile büyük ölçekte kodsuz dönüştürme gerçekleştirme

Başlangıç
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

Bu modülde, kod kullanmadan Azure Data Factory'de yaygın veri dönüştürme ve temizleme etkinlikleri gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

 • Giriş
 • Data Factory dönüştürme yöntemlerini açıklama
 • Data Factory dönüştürme türlerini açıklama
 • Data Factory eşleme veri akışını kullanma
 • Eşleme veri akışında hata ayıklama
 • Data Factory hazırlama verilerini kullanma
 • Data Factory'de işlem dönüşümlerini kullanma
 • SQL Server Integration Services paketlerini Data Factory içinde tümleştirme
 • Bilgi kontrolü
 • Özet

Önkoşullar

Öğrenci aşağıdakileri yapabilmelidir:

 • Azure portalında oturum açın
 • Kaynak gruplarını açıklama ve oluşturma
 • Azure Data Factory temel bileşenlerini açıklama
 • Kopyalama Etkinliği'ni kullanarak Azure Data Factory'ye veri alma