Azure Active Directory kullanarak yönetici onayı iş akışını yapılandırma

Orta
Geliştirici
Yönetici
Azure

Yönetici onayı iş akışını etkinleştirmek için yeni bir Azure AD uygulaması oluşturacak veya ekleyeceksiniz. Kullanıcı uygulamada oturum açmayı denediğinde, onay ekranı aracılığıyla atanan gözden geçirene bir istek göndererek yönetici onayı talep eder. Gözden geçiren bir e-posta bildirimi alır, Azure portal aracılığıyla isteğe göre hareket eder, ardından kullanıcıya gözden geçirenin eylemi hakkında bildirim gönderilir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Olası kullanıcı ve yönetici onayı yapılandırmalarını belirleme
  • Kullanıcıların uygulamalara erişim istekleri göndermesini sağlamak için yönetici onayı iş akışını yapılandırın.
  • Kullanıcı hesaplarını test ederek yönetici onayı iş akışı özelliğini test edin.
  • Yönetici onayı isteklerini yönetme, değerlendirme ve üzerinde işlem yapma

Önkoşullar

  • Etkin aboneliği olan bir Azure hesabı.
  • Genel Yönetici, Bulut Uygulaması Yöneticisi veya Uygulama Yöneticisi rolü.
  • Başlangıç düzeyinde JavaScript veya TypeScript ile geliştirme olanağı.