Şirket içi ağınızı VPN Ağ Geçidi ile Azure'a bağlama

Başlangıç
Çözüm Mimarı
Yönetici
Azure
Sanal Ağ
VPN Gateway

Azure'daki VPN Ağ Geçidi, şirket içi ağlarınızla istemciler arasında güvenli bağlantı sağlar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • VPN ağ geçitlerinin özelliklerini ve kullanım örneklerini öğrenme
  • VPN ağ geçitleri sağlamaya yönelik gereksinimleri öğrenme
  • Siteler arası VPN ağ geçitleri sağlama

Önkoşullar

  • Azure sanal ağlarına aşinalık