Giriş

Tamamlandı

Makine öğrenmesi işlemleri (MLOps), deneysel bir projeden üretimdeki bir makine öğrenmesi iş yüküne daha verimli ve kolay bir şekilde ölçeklendirmeyi hedefler.

Modeli eğitmek için, kullanımı kolay bir ortamda birçok farklı yapılandırmayla denemeler yapmak istersiniz. Öte yandan, bir modeli üretim ortamına dağıtmak için, ölçeklendirmeye hazır ve geleceğe dayanıklı bir kurulum istiyorsunuz.

Makine öğrenmesi genellikle hem deneme hem de geliştirme ortamı gerektirdiğinden, modeli geliştirmedenüretime taşıma sürecini otomatikleştirmek için sürekli teslimi kullanmak istersiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunu öğreneceksiniz:

  • Geliştirme ve üretim için ortamları ayarlama.
  • Onay geçitleriyle dağıtımları denetleme.