Azure Resource Manager şablonlarını kullanarak Azure kaynakları oluşturma

Gelişmiş
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

Bu modülde Azure Resource Manager şablonları ve bunların bileşenleri ile bağımlılıkları ve gizli dizilerle modülerleştirilmiş şablonlar incelenmiştir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Resource Manager şablonlarını kullanarak Azure kaynakları oluşturma
  • Azure Resource Manager şablonlarını ve şablon bileşenlerini anlama
  • Şablonlardaki bağımlılıkları ve gizli dizileri yönetme
  • Şablonları düzenleme ve modülerleştirme

Önkoşullar

Hiçbiri