Unity ve Azure Bilişsel Hizmetler ile bir dil çevirisi uygulaması oluşturun.

Başlangıç
Geliştirici
Azure
Konuşma
Konuşma Çevirisi
Bilişsel Hizmetler
Windows Mixed Reality
Karma Gerçeklik Araç Seti
HoloLens

Bilişsel Hizmetler'i kullanarak karma gerçeklik cihazınız (Windows Mixed Reality, HoloLens 2 vb.) için bir dil çevirisi uygulaması oluşturun.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Bilişsel Hizmetler kapsamındaki Konuşma hizmeti için Unity projesi yapılandırma
  • Konuşma hizmetini bir Windows Mixed Reality uygulamasıyla tümleştirme
  • Konuşma tanıma ile metin çevirisi yapma

Önkoşullar