Azure'da bir Linux sanal makinesi oluşturma

Başlangıç
Yönetici
Geliştirici
Öğrenci
Azure
Azure Portalı
Sanal Makineler

Bu modülde, Azure portalı kullanarak Linux sanal makinesi oluşturmayı ele alacağız.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure’da sanal makineler için sunulan seçenekleri anlama
  • Azure portalı kullanarak bir Linux sanal makinesi oluşturma
  • Çalışan bir Linux sanal makinesine SSH kullanarak bağlanma
  • Azure portalı kullanarak bir VM üzerinde yazılım yükleme ve ağ yapılandırmasını değiştirme

Önkoşullar

Hiçbiri