Sayfalandırılmış raporlar oluşturma  

Orta
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Sayfalandırılmış raporlar, rapor geliştiricilerinin sıkı bir şekilde denetlenen işleme gereksinimlerine sahip olan Power BI yapıtları oluşturmalarına olanak verir. Sayfalandırılmış raporlar fatura, makbuz, satın alma siparişi ve tablosal veriler oluşturmak için idealdir. Bu modülde sayfalandırılmış raporlarda rapor oluşturmayı, parametreler eklemeyi, tablolarla ve grafiklerle çalışmayı öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Verileri alma.
  • Sayfalandırılmış rapor oluşturma.
  • Rapordaki grafiklerle ve tablolarla çalışma.
  • Raporu yayımlama.

Önkoşullar

Power BI sayfalandırılmış raporları, Power BI Premium