Azure Stack Hub için veri merkezi tümleştirmesi

Gelişmiş
Yönetici
Çözüm Mimarı
Azure
Azure Stack Hub

Azure Stack Hub için, veri merkezinizdeki varlıklara Azure'dakiyle aynı idareyi uygularsınız. Bu modül AZ-600: Microsoft Azure Stack Hub ile Hibrit Bulut Yapılandırma ve Çalıştırma sınavıyla uyumlu hale getirme.

Öğrenme hedefleri

 • Veri merkezinizde Azure'ın çalıştırılması için nelerin gerekli olduğunu açıklayın.
 • Kapasite planlamasıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri özetle.
 • Azure Stack Hub için bir kimlik sağlayıcısı seçin.
 • Azure Stack Hub için bağlantı modellerini açıklama.
 • Azure Stack Hub için lisanslama modellerini ayırt edin.
 • Azure Stack Hub için adlandırma kararlarını belirleme.
 • Azure Stack Hub için sertifika gereksinimlerini açıklama.
 • Azure Stack Hub'ı Azure'a bağlamayı açıklama.
 • Azure Stack Hub için karma bağlantı seçeneklerini ana hatlarıyla belirtin.

Önkoşullar

 • Azure işlem çözümleri hakkında kavramsal bilgi.
 • Sanal makineler, kapsayıcılar ve app service ile çalışma deneyimi.
 • Veritabanı çözümleriyle çalışma deneyimi.