Power BI Desktop modellerini anlama

Orta
Uygulama Oluşturucu
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Bu modülde Power BI Desktop modellerinin yapısı, yıldız şeması tasarımı, analiz sorguları ve rapor görseli yapılandırması hakkında bilgi edineceksiniz. Bu modül, model tasarlamayı ve model hesaplaması eklemeyi öğrenmek için kullanabileceğiniz sağlam bir temel sunar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Bir Power BI Desktop modelinin yapısını açıklama.
  • Yıldız şeması tasarımının temel bileşenlerini anlatma.
  • Analiz sorgusu kavramını ve aşamalarını tanımlama.
  • Alanları kullanarak analiz sorgusu oluşturmak için kullanılabilecek bir rapor görseli yapılandırma.

Önkoşullar

Power BI Desktop modeli oluşturma ve Power BI rapor düzeni tasarlama konusunda deneyim