Cihaz veri korumasını dağıtma

Orta
Administrator
Windows
Microsoft Configuration Manager
Microsoft Intune

Bu modülde, bu korumayı yöneten WIP ilkeleri oluşturmak ve yönetmek için Intune'u nasıl kullanabileceğiniz açıklanır. Modülde BitLocker ve Şifreleme Dosya Sistemi'nin uygulanması da yer alır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülden sonra şunları yapabilmeniz gerekir:

  • Windows Bilgi Koruması'ni açıklama
  • Windows Bilgi Koruması kullanımını planlama
  • Windows Bilgi Koruması uygulama ve kullanma
  • Şifreleme Dosya Sistemi'ni (EFS) açıklama
  • BitLocker'a açıklama

Önkoşullar

  • Windows 10 işletim sistemi veya sonraki sürümlerini yükleme, sürdürme ve sorun giderme konusunda güçlü teknik beceriler
  • Bilgisayar ağı, istemci güvenliği ve uygulama kavramları hakkında güçlü bilgi
  • Active Directory Etki Alanı Hizmetlerini kullanma deneyimi