Azure Pipelines ile Node.js dağıtımlarını otomatikleştirme

Başlangıç
DevOps Mühendisi
Yönetici
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Azure
Azure DevOps

Node.js uygulamaları için CI/CD işlem hattı uygulayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Azure ve Azure DevOps'un uygulamaları Node.js nasıl desteklediğini açıklama
  • Azure Pipelines'da temel bir Node.js uygulaması oluşturup dağıtan bir proje oluşturma Azure App Service
  • İşlem hattını tetikleyin ve uygulamanızın derlenip Azure'a dağıtılmalarını görün

Önkoşullar

  • Bir Azure aboneliği
  • Azure DevOps kuruluşu
  • Bir GitHub hesabı