Destekli proje - Azure Pipelines ile Node.js dağıtımlarını otomatikleştirme

Orta
DevOps Engineer
Developer
Solution Architect
Azure
Azure DevOps

Node.js uygulamaları için CI/CD işlem hattı uygulama.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunların nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:

  • GitHub deposu çatalı oluşturun.
  • bir App Service ortamı oluşturun.
  • Temel bir Node.js uygulaması derleyen ve Azure App Service dağıtan bir Azure Pipeline oluşturun.

Önkoşullar