Azure'ın temel mimari bileşenlerini açıklama

Başlangıç
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Bu modülde Microsoft Azure'ın temel altyapı bileşenleri açıklanmaktadır. Fiziksel altyapı, kaynakların nasıl yönetildiğini ve Azure kaynağı oluşturma şansı hakkında bilgi edineceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure bölgelerini, bölge çiftlerini ve bağımsız bölgeleri açıklama
  • Kullanılabilirlik Alanları açıklama
  • Azure veri merkezlerini açıklama
  • Azure kaynaklarını ve Kaynak Gruplarını açıklama
  • Abonelikleri açıklama
  • Yönetim gruplarını açıklama
  • Kaynak gruplarının, aboneliklerin ve yönetim gruplarının hiyerarşisini açıklama

Önkoşullar

  • BT terimleri ve kavramları hakkında temel bilgiler