İşlem çözümü tasarlama

Gelişmiş
Çözüm Mimarı
App Service
Batch
Container Instances
Sanal Makineler

Azure Architects, işlem çözümleri tasarlar ve önerir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Bir işlem hizmeti seçin.
  • Azure sanal makineleri çözümleri için tasarım.
  • Azure Batch çözümleri için tasarım.
  • Azure Uygulaması Hizmetleri çözümleri için tasarım.
  • Azure Container Instances çözümleri için tasarlama.
  • Azure Kubernetes Service çözümleri için tasarlama.
  • Azure İşlevi çözümleri için tasarım.
  • Azure Logic App çözümleri için tasarım.

Önkoşullar

• Azure işlem çözümleri hakkında kavramsal bilgi. • Sanal makineler, kapsayıcılar ve app service ile çalışma deneyimi.