Azure ExpressRoute'u tasarlama ve uygulama

Orta
Yönetici
Ağ Mühendisi
ExpressRoute
Sanal Ağ

Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath'i tasarlamayı ve uygulamayı ve ortam gereksinimlerinize göre her hizmeti ne zaman kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • ExpressRoute'u tasarlama ve uygulama
  • ExpressRoute Global Reach'i tasarlama ve uygulama
  • ExpressRoute FastPath'i tasarlama ve uygulama
  • ExpressRoute bağlantı sorunlarını giderme

Önkoşullar

  • IP adresleme, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ve yönlendirme gibi ağ kavramlarıyla ilgili deneyiminiz olmalıdır
  • VPN veya WAN gibi ağ bağlantı yöntemleriyle ilgili deneyime sahip olmanız gerekir
  • Azure portal ve Azure PowerShell deneyimine sahip olmanız gerekir