Tasarım geçişleri

Gelişmiş
Solution Architect
Azure Data Box Family
Azure Database Migration service
Azure Migrate

Azure Mimarları geçiş çözümleri tasarlar ve önerir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunların nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:

  • Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi ile geçişi değerlendirme
  • Azure Geçiş ve Modernleştirme Programı'nı (Azure Migration Framework) açıklama
  • Şirket içi iş yüklerinizi değerlendirme
  • Bir geçiş aracı seçin
  • Veritabanlarınızı geçirme
  • Çevrimiçi depolama geçiş aracı seçme
  • Çevrimdışı verileri geçirme

Önkoşullar

  • İşlem, veritabanı ve depolama iş yüklerini geçirme hakkında kavramsal bilgi
  • Geçişleri planlama, iş yüklerini değerlendirme, geçiş gereksinimlerini belirleme ve iş yüklerini dağıtma konusunda çalışma deneyimi