PostgreSQL için Azure Cosmos DB kullanarak çok kiracılı SaaS uygulamaları tasarlama

Orta
Developer
Azure
Azure Cosmos DB

PostgreSQL için Azure Cosmos DB, çok kiracılı hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamaları için güçlü bir veri platformu sağlar. Tek düğümlü bir örnekten başlayarak, çok kiracılı bir veritabanı, kiracı büyümesi taleplerini karşılamak için yatay olarak 20 sunucuya kadar çok düğümlü dağıtılmış kümeye ölçeklendirilebilir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Tek düğümlü veritabanındaki tabloları dağıtım için hazırlayın.
  • PostgreSQL için Azure Cosmos DB kullanarak tek düğümlü bir veritabanından çok düğümlü veritabanına geçiş yapın.
  • Çok kiracılı tabloları en az uygulama etkisiyle dağıt.
  • PostgreSQL için Azure Cosmos DB'yi kullanarak çok kiracılı veritabanlarının kullanımını izleyin.

Önkoşullar

  • Tablo oluşturma ve güncelleştirme, dizin oluşturma ve tabloları sorgulama gibi ilişkisel veritabanları hakkında temel bilgiler.
  • Dağıtım sütunu seçimi, parçalama, tablo birlikte bulundurma ve tablo türleri gibi dağıtılmış veritabanı kavramlarını orta düzeyde anlama.