Azure AD B2C ile dış kullanıcılar için uygulamalara güvenli erişimi etkinleştirme

Başlangıç
Çözüm Mimarı
Azure
Azure Active Directory

Uygulamanız için tam özellikli kimlik sistemi olarak Azure AD B2C’yi kullanın ve kullanıcıların çok faktörlü kimlik doğrulamasını kullanarak güvenli şekilde oturum açmasının zorunlu tutulduğundan emin olun.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure AD B2C ile bir uygulamaya erişimin güvenliğini sağlama hakkında bilgi edinme
  • Azure AD B2C için çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirme hakkında bilgi edinme

Önkoşullar

  • Azure AD hakkında temel bilgiler