Power BI model güvenliğini zorunlu kılma

Orta
Veri Çözümleyici
Power BI

Satır düzeyi güvenlik ve nesne düzeyinde güvenlik kullanarak Power BI'da model güvenliğini zorunlu kılma.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • RLS ile Power BI modeli verilerine erişimi kısıtlayın.
  • OLS ile Power BI model nesnelerine erişimi kısıtlayın.
  • Power BI model güvenliğini zorunlu kılmak için iyi geliştirme uygulamaları uygulayın.

Önkoşullar

  • Power BI Desktop kullanarak Power BI veri modelleri geliştirme deneyimi.