Güvenlik duruşu değerlendirme ve riski yönetmek için teknik stratejiler önerme

Gelişmiş
Güvenlik Mühendisi
Çözüm Mimarı
Azure
Bulut için Microsoft Defender
Microsoft Defender for Cloud Apps

Bir kuruluşun güvenlik duruşu değerlendirmeyi ve riski yönetmek için teknik stratejiler önermeyi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:

  • Karşılaştırmaları kullanarak güvenlik duruşlarını değerlendirin.
  • Bulut için Microsoft Defender kullanarak güvenlik duruşlarını değerlendirin.
  • Güvenli Puanlar kullanarak güvenlik duruşlarını değerlendirin.
  • Bulut İş Yüklerinin güvenlik hijyenini değerlendirme.
  • Azure Giriş Bölgesi için güvenlik tasarlama.
  • Teknik tehdit bilgilerini yorumlama ve risk azaltma önerilerinde bulunur.
  • Tanımlanan riskleri azaltmak için güvenlik özellikleri veya denetimleri önerin.

Önkoşullar

  • Güvenlik duruşu değerlendirme teknikleri konusunda deneyim.
  • Azure Giriş Bölgesi deneyimi.
  • Tehdit zekası metodolojileri konusunda deneyim.