IoT cihaz yaşam döngüsü kavramlarını inceleme

Orta
Geliştirici
Azure
IoT
IoT Hub

Bu modülde IoT cihaz yaşam döngüsü, cihaz ikizleri kavramı ve cihazların kullanımdan kaldırılma koşulları tanıtılmıştır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • IoT cihaz yaşam döngüsü terimlerini ve cihaz türü sınıflandırmalarını açıklama.
  • Cihaz ikizleri kavramını ve cihaz ikizlerinin cihazları izlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklama.
  • Cihazların kullanımdan kaldırılmalarının gerekebileceği koşulları açıklayın.

Önkoşullar

Şu özelliklerin özellikleri:

  • Temel geliştirici becerilerini gösterme.
  • IoT Hub özelliklerini ve ioT çözümündeki rolünü açıklama.