Windows Paket Yöneticisi aracını keşfetme

Başlangıç
Administrator
Business User
Developer
App Maker
Network Engineer
Solution Architect
Student
Support Engineer
Windows

Windows Paket Yöneticisi kullanarak bilgisayarınızda yazılım yükleme ve bakımını kolaylaştırın. Ön uç bileşenlerini ve komutlarını, Windows Paket Yöneticisi deposunu ve depoya nasıl katkıda bulunabileceğinizi açıklayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Yazılım yükleme, kaldırma ve güncelleştirme sürecini kolaylaştırmak için Windows Paket Yöneticisi kullanma
  • Windows Paket Yöneticisi topluluk deposunu kullanmayı veya özel bir depo barındırmayı seçme
  • Grup İlkesi'ni ve kullanılabilir Grup İlkesi Yönetici istrate şablonlarını kullanarak kuruluşunuz için Windows Paket Yöneticisi işlevselliğini denetleme

Önkoşullar

  • İşletim sistemleri, ağ ve veri işleme gibi temel bilgi işlem kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi
  • Bir Windows bilgisayara yazılım yükleme ve kaldırma özelliği
  • Komut satırı isteminden komut yürütme olanağı