Azure OpenAI Hizmeti ile görüntü oluşturma

Orta
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure OpenAI Service
Azure

Azure OpenAI hizmeti, doğal dil istemlerini temel alan özgün görüntüler oluşturmak için kullanabileceğiniz DALL-E modelini içerir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure openAI hizmetinde DALL-E'nin özelliklerini açıklama
  • Azure OpenAI Studio'da DALL-E oyun alanı kullanma
  • DALL-E görüntü oluşturmayı uygulamalarınızla tümleştirmek için Azure OpenAI REST arabirimini kullanma

Önkoşullar

Bu modüle başlamadan önce Azure OpenAI hizmetini tanımanız gerekir. Bunu başlatmadan önce Azure OpenAI Hizmeti'ni kullanmaya başlama modülünü tamamlamalısınız.