Destekli proje - Visual Studio Code kullanarak C# konsol uygulamasında özel durumların hatalarını ayıklama ve işleme

Başlangıç
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.NET
Visual Studio Code

Bu modül, kod gözden geçirme ve hata ayıklama işleminin yanı sıra bir uygulamaya özel durum işleme ekleme işleminde size yol gösterir.

Öğrenme hedefleri

  • Kod mantığınızdaki bir sorunu tanımlamak ve düzeltmek için Visual Studio Code hata ayıklayıcı araçlarını kullanın.
  • Deseni kullanarak bir C# konsol uygulamasında özel durum işleme uygulayın try-catch .
  • Özelleştirilmiş özelliklere sahip özel durumlar oluşturun ve oluşturun.
  • Çağrı yığınında daha düşük bir düzeyde özel durumları yakalayın.

Önkoşullar

  • C# uygulama geliştirme için yapılandırılmış bir Visual Studio Code yüklemesi.
  • Yineleme deyimlerini, seçim deyimlerini ve özel yöntemleri kullanarak iş mantığı uygulayan C# konsol uygulamaları geliştirebilme.
  • C# için Visual Studio Code hata ayıklama araçlarını kullanma deneyimi.
  • C# konsol uygulamalarında özel durum teslim etme ve özel durumlar oluşturma deneyimi try-catch .