Microsoft Kimlik Doğrulama Kitaplığı'nı kullanarak kimlik doğrulamasını uygulama

Orta
Developer
Azure SDK’ları

Microsoft Kimlik Doğrulama Kitaplığı'nı kullanarak kimlik doğrulamasını uygulamayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Microsoft Kimlik Doğrulama Kitaplığı'nı kullanmanın avantajlarını ve desteklediği uygulama türlerini ve senaryolarını açıklayın.
  • Koddan hem genel hem de gizli istemci uygulamalarının örneğini oluşturun.
  • bir uygulamayı Microsoft kimlik platformu kaydedin.
  • MSAL.NET kitaplığını kullanarak belirteç alan bir uygulama oluşturun.

Önkoşullar

  • Geliştirici kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
  • Bulut bilişimi anlama ve Azure portal konusunda biraz deneyim.