Azure Cosmos DB SQL API noktası işlemlerini uygulama

Orta
Geliştirici
Cosmos DB

Azure Cosmos DB SQL API'sinde öğeleri oluşturmak, okumak, güncelleştirmek ve silmek için kod yazın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • SDK kullanarak CRUD işlemleri gerçekleştirme
  • Belirli bir öğe için TTL yapılandırma

Önkoşullar

Bu modüle başlamadan önce Microsoft C# veya benzer bir programlama diliyle bulut uygulamaları oluşturma deneyimine sahip olmanız gerekir.