Azure VM'lerinde SAP iş yükleri için Azure İzleme uygulama

Orta
Yönetici
Azure

Bu modülde Azure'da SAP için izlemeyi seçip yapılandırmanın yanı sıra Azure İzleyici'deki Log Analytics arabiriminde gezinmeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Uygun izleme çözümünü seçin.
  • Azure İzleyici günlüklerini ve VM'ler için Azure İzleyici değerlendirme.
  • Log Analytics çalışma alanını yapılandırma.
  • Azure İzleyici'de Log Analytics arabirimine gidin.

Önkoşullar

Azure'da sanal makine oluşturma, yönetme ve bakımını yapma hakkında bilgi. İzleme, günlüğe kaydetme ve uyarılar gibi operasyonel kavramlar hakkında temel bilgiler. Bilgileri filtrelemek ve ayıklamak için veri kümelerini sorgulama hakkında bilgi