Azure Stream Analytics ile veri akışlarını alma

Orta
Veri Mühendisi
Stream Analytics

Giriş verilerini işlemek, bir soruyla bunları dönüştürmek ve sonuçları döndürmek için Azure Stream Analytics işleri oluşturmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Akış işlemeyi anlama
  • Azure Stream Analytics ile akış verilerini işleme
  • Pencereleme işlevlerini açıklama
  • Sonuçları Power BI’da görselleştirme

Önkoşullar

  • Bu modülü almadan önce Veri temel bilgilerini tamamlamanız önerilir.