TensorFlow ile ses sınıflandırmasına giriş

Başlangıç
Data Scientist
Developer
Student
Azure
Azure Machine Learning

Bu learn modülünde TensorFlow ile ses sınıflandırması yapmayı öğreneceksiniz. Ses sınıflandırma modeli oluşturmanın birden çok yolu vardır. Dalga formunu kullanabilir, dalga dosyasının bölümlerini etiketleyebilir, hatta spektrogram görüntüsünde görüntü işlemeyi kullanabilirsiniz. Bu öğreticide ilk olarak analogtan dijital gösterimlere kadar ses verilerinin nasıl anlaşılacağını öğrenecek, ardından spektrogram görüntülerinde görüntü işleme kullanarak modeli oluşturacağız. Doğru, sesi görüntü gösterimine dönüştürebilir ve ardından konuşulan sözcüğü sınıflandırmak için görüntü işleme yapabilirsiniz!

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Ses verilerinin temellerini öğrenme
  • Ses verilerini görselleştirmeyi ve dönüştürmeyi öğrenin
  • "Evet" ve "hayır" ifadelerini tanıyabilen ikili sınıflandırma konuşma modeli oluşturma

Önkoşullar

  • Temel Python bilgisi
  • Jupyter Notebooks'u kullanma hakkında temel bilgiler
  • Makine öğrenmesi hakkında temel bilgiler