TensorFlow ile ses sınıflandırmasına giriş

Başlangıç
Veri Bilimcisi
Geliştirici
Öğrenci
Azure
Machine Learning

Bu learn modülünde TensorFlow ile ses sınıflandırması yapmayı öğreneceğiz. Ses sınıflandırma modeli oluşturmanın birden çok yolu vardır. Dalga formunu kullanabilir, dalga dosyasının bölümlerini etiketleyebilir, hatta spektrogram görüntüsünde görüntü işlemeyi kullanabilirsiniz. Bu öğreticide ilk olarak analogdan dijital gösterimlere kadar ses verilerinin nasıl anlaşılacağını öğrenecek, ardından spektrogram görüntülerinde görüntü işleme kullanarak modeli oluşturacağız. Doğru, sesi bir görüntü gösterimine dönüştürebilir ve ardından konuşulan sözcüğü sınıflandırmak için görüntü işleme yapabilirsiniz!

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Ses verilerinin temellerini öğrenin
  • Ses verilerini görselleştirmeyi ve dönüştürmeyi öğrenin
  • "Evet" ve "hayır" ifadelerini tanıyabilen ikili sınıflandırma konuşma modeli oluşturma

Önkoşullar

  • Temel Python bilgisi
  • Jupyter Notebook'ları kullanma hakkında temel bilgi
  • Makine öğrenmesi hakkında temel bilgiler