Kişiselleştirmeye Giriş

Başlangıç
Çözüm Mimarı
Yapay Zeka Mühendisi
Veri Bilimcisi
İşlev Danışmanı
Azure
Bilişsel Hizmetler
Cloud Services

Kullanıcılarınızın deneyimlerini kişiselleştirmek için Azure'da sağlanan hizmetleri keşfedin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Kişiselleştirme hizmetini açıklama
  • Kişiselleştirme'nin nasıl çalıştığını kısaca açıklayın
  • Kişiselleştirme'nin ne zaman kullanılacağını açıklama

Önkoşullar

  • Azure ile ilgili temel bilgiler
  • Azure portalında gezinebilme
  • Azure Bilişsel Hizmetler hakkında temel bilgiler