Şirket içi MongoDB veritabanlarını Cosmos DB'ye geçirme

Orta
Veri Mühendisi
Cosmos DB

MongoDB veritabanını MongoDB için Azure Cosmos DB API'sine taşımanın avantajlarını ve işlemlerini göstermeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • MongoDB veritabanını Azure Cosmos DB'ye geçirmenin avantajlarını listeleyin.
  • DB geçişine Cosmos için bir MongoDB planlayın.
  • Geçiş gerçekleştirme adımlarını açıklayın.
  • Uygulamanızı bağlamak ve veritabanınızı iyileştirmek için geçiş sonrası adımlarını listeleyin.

Önkoşullar

  • Bu sistemler için uygulama geliştirme, yönetim, yedekleme ve içeri/dışarı aktarma ve yedekleme/geri yükleme gibi kurtarma teknikleri dahil olmak üzere MongoDB veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi.
  • Temel Azure kavramları hakkında bilgi ve Azure portalını kullanma deneyimi.