Şirket içi MongoDB veritabanlarını Cosmos DB'ye geçirme

Orta
Data Engineer
Azure Cosmos DB

MongoDB veritabanını MongoDB için Azure Cosmos DB API'sine taşımanın avantajlarını ve işlemlerini göstermeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • MongoDB veritabanını Azure Cosmos DB'ye geçirmenin avantajlarını listeleyin.
  • MongoDB'den Cosmos DB'ye geçiş planlama.
  • Geçiş gerçekleştirme adımlarını açıklama.
  • Uygulamanızı bağlamak ve veritabanınızı iyileştirmek için geçiş sonrası adımlarını listeleyin.

Önkoşullar

  • Bu sistemler için uygulama geliştirme, yönetim, yedekleme ve içeri/dışarı aktarma ve yedekleme/geri yükleme gibi kurtarma teknikleri de dahil olmak üzere MongoDB veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi.
  • Temel Azure kavramları hakkında bilgi ve Azure portalını kullanma deneyimi.