Şirket içi MySQL veritabanlarını MySQL için Azure Veritabanı'na geçirme

Orta
Veri Mühendisi
Azure

Bu modülde MySQL iş yüklerini Azure'a geçirmenin avantajları hakkında bilgi edinecek, MySQL için Azure Veritabanı örneği oluşturmayı ve şirket içi MySQL veritabanlarını Azure'a geçirmeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • MySQL için Azure Veritabanı özelliklerini ve sınırlamalarını açıklama.
  • Şirket içi MySQL veritabanını MySQL için Azure Veritabanı geçirin.
  • MySQL için Azure Veritabanı bağlanmak için şirket içi MySQL veritabanlarınızı kullanan mevcut uygulamaları yeniden yapılandırın.

Önkoşullar

  • Bu sistemler için uygulama geliştirme, yönetim, yedekleme ve içeri/dışarı aktarma ve yedekleme/geri yükleme gibi kurtarma teknikleri dahil olmak üzere MySQL veya PostgreSQL veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi.
  • Temel Azure kavramları hakkında bilgi ve Azure portalını kullanma deneyimi.