Azure Data Factory veya Azure Synapse İşlem Hattında veri taşımayı ve dönüştürmeyi düzenleme

Orta
Veri Mühendisi
Veri Bilimcisi
Data Factory
Synapse Analytics

Bu modülde, Azure Data Factory diğer Azure Veri Platformu ve Makine Öğrenmesi teknolojilerini kullanarak büyük ölçekli veri taşımayı nasıl düzenleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

 • Tanıtım
 • Veri fabrikası denetim akışını anlama
 • Veri fabrikası işlem hatları ile çalışma
 • Veri fabrikası işlem hatlarında hata ayıklama
 • Veri fabrikası bileşenlerine parametre ekleme
 • Not Defterini Azure Synapse İşlem Hatlarıyla Tümleştirme
 • Veri fabrikası paketlerini yürütme
 • Bilgi kontrolü
 • Özet

Önkoşullar

Öğrencinin aşağıdakileri yapabilmesi gerekir:

 • Azure portal oturum açın
 • Kaynak gruplarını açıklama ve oluşturma
 • Azure Data Factory ve temel bileşenlerini açıklama
 • Kopyalama Etkinliğini kullanarak verileri Azure Data Factory alma