Power BI'da veri erişim altyapısı oluşturma

Orta
Yönetici
Microsoft Power Platform
Power BI

Şirket içi veri kaynaklarıyla çalışmak için Power BI ile şirket içi veri kaynağı arasında bir ağ geçidinin yapılandırılması gerekir. Bu modülde, zamanlanmış yenileme veya canlı bağlantılar için kullanılan ağ geçitleri ve SQL Server Analysis Services (SSAS) veri kaynaklarıyla nasıl çalışıldığı incelenir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Ağ geçitleri, çeşitli bağlantı modları ve veri yenileme yöntemleri arasındaki farkı anlayın.
  • Ağ geçidi ağ gereksinimlerini, ağ geçidini ağınıza nereye yerleştirebileceğinizi ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için kümelemenin nasıl kullanılacağını açıklayın.
  • Ağ geçidi performansını ve kullanıcılarını ölçeklendirin, izleyin ve yönetin.

Önkoşullar

  • Power BI ve iş zekası ortamındaki idare uygulamaları hakkında bilgi. 
  • Bu modüle başlamadan önce Yönetici bir Gün, bölüm 1 öğrenme yolunda tamamlamanızı öneririz.