Power BI'da analitik rapor tasarımlarını yapılandırma

Orta
İş Kullanıcısı
İş Analisti
Veri Çözümleyici
Microsoft Power Platform
Power BI

Analiz raporu tasarlamak, gereksinimleri ve hedef kitlesini anlamayı içerir. Bununla birlikte, etkileyici bir analiz raporu tasarlamak için rapor tüketicilerinin gördüklerini anladıklarında gerçekleşen otomatik ve bilinçsiz süreçlerin anlaşılması gerekir. Rapor tasarımı ilkelerini nasıl yapılandıracağınız ve uygulayacağınız hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, rapor tüketicileriniz için ilgili, sezgisel ve görsel olarak hoş deneyimler üretmek için rapor tasarımlarınızın düzeyini yükseltebilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Analitik raporlama hakkında bilgi edinin.
  • Analitik rapor düzenini tasarlama.
  • Destekli bir analitik deneyim üretin.

Önkoşullar

Rapor oluşturma deneyimi ve analitik raporun hedef kitlesini ve amacını anlama