Tableau kullanıcıları için Power BI hesaplamaları oluşturma

Başlangıç
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Bu modül, Power BI hesaplama kavramları ve hesaplamaları oluşturma ve düzenleme hakkında rehberlik sağlar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Veri Çözümleme İfadelerini (DAX) kullanarak Power BI'da hesaplanmış sütunlar, ölçüler ve hesaplanan tablolar oluşturun ve uygulayın.
  • Power BI hesaplamalarında bağlamın önemini anlama.
  • Tableau ile Power BI hesaplama kavramları arasındaki farkları ve benzerlikleri belirleyin.

Önkoşullar

Power BI hizmeti erişim, Tableau'ya aşinalık, orta ve gelişmiş hesaplamaların Tableau kavramlarını anlama, ayrıntı düzeyi (LOD) ifadeleri ve ayrıntı düzeyi.