Azure Machine Learning ile gerçek zamanlı makine öğrenmesi hizmetleri dağıtma

Başlangıç
Veri Bilimcisi
Azure
Machine Learning

Azure Machine Learning hizmeti ile ML modeli kaydetmeyi ve dağıtmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Bir modeli gerçek zamanlı çıkarım hizmeti olarak dağıtma.
  • Gerçek zamanlı bir çıkarım hizmetini kullanma.
  • Hizmet dağıtımı sorunlarını giderme

Önkoşullar

  • Python bilgisi
  • Azure Machine Learning SDK'sını kullanarak eğitim modelleri deneyimi