Who Hacked cloud game

Orta
Security Operations Analyst
Microsoft Sentinel
Microsoft Defender for Cloud
Uç nokta için Microsoft Defender
Microsoft Defender
Microsoft Purview

SC-200 Who Hacked bulut oyununu oynama hakkında yönergeler ve yönergeler sağlayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamlayan öğrenci şunları yapabilecektir:

  • Güvenlik Operasyonları Analisti (SC-200) kursunda öğrenilen becerileri gösterin.

Önkoşullar

  • Microsoft Sentinel, Microsoft Purview ve Microsoft Defender'ı kullanma pratik deneyimi yararlıdır ancak gerekli değildir.