Ekipler içinde bilgi paylaşma

Gelişmiş
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

Bu modülde ekipler, Azure DevOps Wiki'leri ve Azure Boards ile tümleştirme içinde bilgi paylaşımı açıklanmaktadır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Geliştirme ekipleriyle bilgi paylaşma
  • Azure DevOps Wiki'leriyle çalışma
  • Azure Boards ile tümleştirme

Önkoşullar

Hiçbiri