Grover arama algoritmasını kullanarak graf renklendirme problemlerini çözme

Orta
Geliştirici
Quantum Development Kit
Kuantum

Grover algoritmasının graf renklendirme problemleri gibi arama problemlerini çözmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Bir kuantum bilgisayar üzerinde klasik işlevleri uygulayan kuantum kahinleri oluşturma.
  • Süper pozisyon, girişim ve dolanıklık kavramlarının kuantum algoritması geliştirme sürecindeki rollerini açıklama.
  • Bir graf renklendirme problemini çözmek için Grover arama algoritmasını kullanan bir Q# programı yazma.
  • Grover arama algoritmasının klasik algoritmalara kıyasla daha yüksek hız sunabileceği problem türlerini tanımlama.

Önkoşullar

Kuantum bilişiminin ilkeleri hakkında temel bilgilere ihtiyacınız olacaktır: süper pozisyon, girişim, dolanıklık ve ölçüm.

Q# ve Quantum Geliştirme Seti hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir.