Azure RTOS ThreadX'te iş parçacıkları arası iletişim için ileti kuyruklarını kullanma

Başlangıç
Geliştirici
Azure
IoT
RTOS

İş parçacıklarının diğer iş parçacıklarına ileti göndermesini nasıl sağlarsınız öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • İleti kuyruğu kullanarak bir iş parçacığından başka bir iş parçacığına ileti göndermeyi anlama.
  • Kuyruktan ileti almayı anlama.
  • Kuyruğun arkası yerine kuyruğun önüne ileti göndermeyi öğrenin.
  • GitHub Codespace veya Visual Studio ile uygulamalı bir yaklaşım kullanarak ThreadX çözümünü tasarlayın ve hatalarını ayıklayın.

Önkoşullar