Bilgi kontrolü

Tamamlandı
1.

Konuşmanın çevrilmesini istediğiniz dilleri belirtmek için hangi SDK nesnesini kullanmalısınız?

2.

Konuşma hizmetinin Çeviri API'si için ara sunucu olarak hangi SDK nesnesini kullanmalısınız?

3.

Konuşmayı çevirirken hangi durumlarda Çevirileri ve konuşmayı sentezlemek için Synthesizing olayını kullanabilirsiniz?