SQL Server 2022'de karma veri platformlarını anlama

Başlangıç
Administrator
SQL Server

SQL Server 2022'nin yeni büyük bulut bağlantılı özellikleri hakkında bilgi edinin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapabileceksiniz:

  • Azure SQL Yönetilen Örneği kullanarak olağanüstü durum kurtarma için en iyi yöntemleri keşfedin
  • Azure Arc özellikli SQL Server'ın nasıl çalıştığını açıklama
  • SQL Server için Azure Synapse Link ile neredeyse gerçek zamanlı analiz gerçekleştirmeyi anlama
  • Azure Active Directory kimlik doğrulaması ile güvenliği destekleyen buluta bağlı teknolojileri açıklama
  • SQL Server için Microsoft Purview erişim ilkelerini keşfetme
  • Karma platformda SQL Server veri dosyalarını destekleyen hizmetleri açıklama

Önkoşullar

  • Dağıtım, güvenlik, sorgu işleme ve yüksek kullanılabilirlik dahil olmak üzere SQL Server hakkında temel çalışma bilgileri
  • T-SQL dili hakkında temel bilgiler
  • Abonelikler, kaynak grupları, Hizmet Olarak Altyapı ve Hizmet Olarak Platform gibi Azure kavramları hakkında temel bilgiler