Power BI'da görselleri kullanma

Orta
İş Analisti
Veri Çözümleyici
Microsoft Power Platform
Power BI

Verileri cazip ve içgörülü yollarla sunmak için görselleri oluşturun ve özelleştirin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Power BI görsellerini keşfetme
  • Görsel oluşturma

Önkoşullar

Power BI Desktop'a erişim