Azure'da kapsayıcıları yönetme

Başlangıç
Yönetici
Azure
Container Instances
Container Registry

Azure Container Instances, Azure’da kapsayıcıları çalıştırmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Bu öğrenme yolu, kapsayıcı oluşturma ve kapsayıcılarınızı yönetmenin yanı sıra ACI’nin Kubernetes için elastik ölçek sağlamak üzere nasıl kullanılacağını öğretir.

Önkoşullar

Hiçbiri

Bu öğrenme yolundaki modüller

Kapsayıcılama platformu olarak Docker kapsayıcılarını kullanmanın avantajlarını açıklar. Docker platformu tarafından sunulan altyapıyı tartışın.

Docker görüntüsü olarak dağıtılabilecek bir web uygulaması paketi oluşturun ve bunu bir Azure Container Instances örneğinden çalıştırın.

Azure Container Registry, açık kaynak Docker Registry 2.0’ı temel alan bir yönetilen Docker kayıt defteri hizmetidir. Container Registry, her tür kapsayıcı dağıtımı için görüntüler oluşturarak bunları depolamanıza ve yönetmenize imkan sağlayan ve Azure’da barındırılan özel bir hizmettir. Azure Container Registry ile kapsayıcı görüntüleri oluşturup depolamayı öğrenin.

Azure Container Instances (ACI) ile Docker kapsayıcılarını kullanarak kapsayıcıya alınmış uygulamaları çalıştırma hakkında bilgi edinin.

Bir Docker görüntüsü oluşturun ve bu görüntüyü Azure Container Registry'deki depoya yerleştirin. Azure App Service'i kullanarak Docker görüntüsünü temel alan bir web uygulaması dağıtın. Docker görüntüsündeki değişiklikleri izleyen bir web kancası kullanarak, web uygulaması için sürekli dağıtımı yapılandırın.

Kubernetes kullanarak çözebileceğiniz iş sorunlarının türlerini belirleyin. Dağıtım yönetimi, otomatik güncelleştirmeler ve kendi kendini onarma gibi özelliklerle kapsayıcı düzenlemesinin avantajlarını açıklayın.

Azure Kubernetes Service kullanılarak çözülebilen iş sorunlarının türlerini belirleyin. Dağıtım yönetimi, otomatik güncelleştirmeler ve kendi kendini onarma gibi özelliklerle kapsayıcı düzenlemesinin avantajlarını açıklayın.