Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3 Sürüm Notları


| Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri ve Uyumluluk | Lisans Koşulları | TFS DevOps Blogu | SHA-1 Karmaları | | En Son Visual Studio 2019 Sürüm Notları|


Not

Bu, Team Foundation Server’ın en son sürümü değildir. En son sürümü indirmek için lütfen Team Foundation Server 2018 Güncelleştirme 3’e yönelik güncel sürüm notlarına bakın. Sayfa alt bilgisinde dünya simgesine tıklayıp istediğiniz dili seçerek bu sayfanın dilini değiştirebilirsiniz.


Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3 ile ilgili bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. İndirmek için düğmeye tıklayın.

Download Team Foundation Server 2017 Update 3.1

Team Foundation Server 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Team Foundation Server Gereksinimleri ve Uyumluluğu sayfasına bakın.

Daha fazla bilgi için lütfen TFS Yükleme sayfasına bakın.


Release Notes IconYayın Tarihi: 17 Mayıs 2022

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 15'teki Yeniliklerin Ayrıntıları

Team Foundation Server 2017.3.1 için aşağıdakileri düzelten bir yama yayımladık.

 • Kullanıcının Active Directory hesabı devre dışı bırakıldıktan sonra tüm kişisel erişim belirteçlerini iptal edin.

Release Notes IconYayın Tarihi: 14 Eylül 2021

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 14'teki Yeniliklerin Ayrıntıları

Team Foundation Server 2017.3.1 için aşağıdakileri düzelten bir yama yayımladık.


Release Notes IconYayın Tarihi: 13 Nisan 2021

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 13'teki Yeniliklerin Ayrıntıları

Team Foundation Server 2017.3.1 için aşağıdakileri düzelten bir yama yayımladık.

Bu düzeltme ekine yönelik düzeltmeleri uygulamak için AzureResourceGroupDeployment görevini yüklemeniz gerekir.

AzureResourceGroupDeployment görev yüklemesi

Not

Aşağıda belirtilen tüm adımların bir Windows makinesinde gerçekleştirilmesi gerekir

Yükleme

 1. AzureResourceGroupDeployment.zip paketini bilgisayarınızdaki yeni bir klasöre ayıklayın.

 2. makinenize göre Node.js 14.15.1 ve npm (Node.js indirmesine dahildir) indirip yükleyin.

 3. Yönetici modunda bir komut istemi açın ve tfx-cli'yi yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

npm install -g tfx-cli
 1. Tam erişim ayrıcalıklarına sahip bir kişisel erişim belirteci oluşturun ve bunu kopyalayın. Bu Kişisel erişim belirteci tfx login komutu çalıştırılırken kullanılır.

 2. Komut isteminden aşağıdakileri çalıştırın. İstendiğinde Hizmet URL'si ve Kişisel erişim belirtecini girin.

~$ tfx login
Copyright Microsoft Corporation

> Service URL: {url}
> Personal access token: xxxxxxxxxxxx
Logged in successfully

 1. Görevi sunucuya yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın. 1. adımda ayıklanan .zip dosyasının yolunu kullanın.
 ~$ tfx build tasks upload --task-path *<Path of the extracted package>*

Release Notes IconYayın Tarihi: 8 Aralık 2020

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 12'deki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdakileri düzelten bir güvenlik yaması yayımladık. Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2020-17145: Azure DevOps Server ve Team Foundation Server Kimlik Sahtekarlığı Güvenlik Açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 10 Haziran 2020

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 11'deki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdakileri düzelten bir güvenlik yaması yayımladık. Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • SSH'de SHA2 desteği ekleme

Release Notes IconYayın Tarihi: 10 Mart 2020

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 10'daki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdakileri düzelten bir güvenlik yaması yayımladık. Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2020-0700: Siteler Arası Betik Oluşturma Güvenlik Açığı
 • CVE-2020-0758: AyrıcalıkLarın Yükseltilmesi Güvenlik Açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 10 Eylül 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 8’deki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hatayı düzelten bir güvenlik yaması yayımladık: Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2019-1305 : Depolarda siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 13 Ağustos 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 7’daki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hatayı düzelten bir yama yayımladık. Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • İş Öğesi İzleme Ambarı Eşitlemesi bir hatayla eşitleme yapmayı durduruyor: "TF221122: Takım projesi koleksiyonu ya da Team Foundation sunucusu ATE için İş Öğesi İzleme Ambarı Eşitlemesi işi çalıştırılırken bir hata oluştu. >--- System.Data.SqlClient.SqlException: Telafi kaydı oluşturulamıyor. Geçmiş veriler eksik.”

Release Notes IconYayın Tarihi: 9 Temmuz 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 6’daki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hatayı düzelten bir güvenlik yaması yayımladık: Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2019-1072 : İş öğesi izlemesinde uzaktan kod yürütme güvenlik açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 14 Mayıs 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Yama 5’teki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hataları düzelten bir güvenlik yaması yayımladık: Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2019-0872 : Test Plans siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı
 • CVE-2019-0979 : Kullanıcı hub'ında siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 9 Nisan 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Düzeltme Eki 4’teki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hataları düzelten bir güvenlik yaması yayımladık: Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE-2019-0866 : Pipelines’ta uzaktan kod yürütme güvenlik açığı
 • CVE-2019-0868 : Pipelines’ta siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı
 • CVE-2019-0870 : Pipelines’ta siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı
 • CVE-2019-0871 : Pipelines’ta siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 12 Mart 2019

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Düzeltme Eki 3’teki Yeniliklerin Ayrıntıları

TFS 2017 Güncelleştirme 3.1 için aşağıdaki hatayı düzelten bir güvenlik yaması yayımladık: Daha fazla bilgi için lütfen blog gönderisine bakın.

 • CVE 2019 0777 : Pipelines’ta siteler arası betik yazma (XSS) güvenlik açığı

Release Notes IconYayın Tarihi: 28 Şubat 2018

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1’deki Yeniliklerin Ayrıntıları

Bu güncelleştirme, olası siteler arası betik (XSS) ve diğer güvenlik açıklarını düzeltir. Daha fazla bilgi için blog gönderisine bakın. Bu tam bir yükseltmedir, bu nedenle doğrudan TFS 2017 Güncelleştirme 3.1’e yükseltebilirsiniz.


Release Notes IconYayın Tarihi: 6 Kasım 2017

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3’teki Yeniliklerin Ayrıntıları

Bu güncelleştirme Team Foundation Server 2017’e yöneliktir ve Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 2’den sonraki hata düzeltmelerini içerir.


İş

 • Bir şablonu ASCII karakter kodu >127 ile dışarı aktarma işlemi WebLayout içermiyor ve yanlış dosya adları içeriyor.
 • Pano ve Kart ayarları İş Öğesi Adı için yeniden adlandırmayı işlemiyor.
 • Türkçede Kanban panosu kartı yeniden sıralama işlemi, yığın derecesine göre yapılmalıdır.
 • REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn, Arama için NotSupportedException oluşturmalıdır.
 • WIT için StructureChangeNotification olayı tetiklenmiyor.
 • Bağlantı sayısı üst sınırı aşıldığında daha fazla bilgi için bağlantı ekleyin.
 • Yükseltme performansını geliştirmek için iş öğesi alan verilerini geçirme yürütme planını iyileştirin.
 • Atanan bağlam menüsü, belirsizliği gidermek için görünen ad yerine birleşik dizeyi kullanmalıdır.

Kod

Yapı

 • Derleme aracısı kaydedilmeye çalışılırken hata: Kimlik doğrulaması - “Programı güvenli bir şekilde yürütmek için yığın yetersiz.”
 • vsts-agent’ı yeni git sürümünü taşıyacak şekilde güncelleştirin.
 • .NET uyumluluğu için derlemelere NuGet.exe 4.3.0 sürümünün eklenmesine imkan tanımak amacıyla NuGet Araç Yükleyicisi görevini etkinleştirin.
 • Zamanlanan XAML derlemesinin RequestedFor alanı ayarlanmadı.

Sürüm

 • TFS 2017’den yükseltme, Azure tabanlı bağlı hizmetler arası uç nokta geçişinde başarısız oluyor.

Test

 • Test Aracısı Dağıtma görevi Win7-SP1 makinesi üzerinde birden çok sorunla karşılaşıyor.
 • Test Aracısı yolu yanlışsa hata olarak kaydedilmez ancak yalnızca hata ayıklamada görünür.
 • Ek yükleme işlemi başarısız olduğunda test çalıştırmasının/görevinin başarısız olmaması gerekir.
 • GetTestPlatform API, yapılandırmayı temel alarak araştırma dizininde testplatform.config dosyası arar.
 • Yükseltme performansını önemli ölçüde geliştirmek için dizinleri dbo.tbl_TestResult öğesinin üzerine bırakın.
 • Yükseltme performansını önemli ölçüde geliştirmek için test sonuçları geçiş bakımı adımının performansını geliştirin.

Raporlama

 • RDL İlerleme Raporları artık silinen görevler için doğru süreyi gösterir.

Yönetim

 • Kullanıcılar sayfası Genel URL’si, örneğin bir yük dengeleyici kullanılıyorsa çağrı URL’si ile eşleşmelidir.

Bilinen Sorunlar

İş öğesi formları web’de doğru işlenmiyor

 • Sorun:

  Visual Studio istemcisi için yüklenen ama web istemcisi için yüklenmeyen çok değerli denetim gibi bir özel denetiminiz varsa, iş öğesi formları web’de işlenemez.

 • Geçici çözüm:

  Denetiminizin en son sürümüne güncelleştirmeniz gerekir. Eksik denetim öğesini içermeyen bir web düzeni eklenmelidir. TFS 2017 Güncelleştirmesi için en son çok değerli denetimi TFS İş Öğesi İzleme için Özel Denetimler sayfasında bulabilirsiniz. Düzenle ilgili daha fazla bilgi için, Tüm FORM XML öğeleri başvurusu (TFS 2015) sayfasına bakın.

Team Foundation Server 2017 için müşterinin bildirdiği sorunlara bakın.

The Developer Community Portal


Geri Bildirim & Önerileri

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız! Geliştirici Topluluğu portalı aracılığıyla bir sorunu bildirip izleyebilir ve Stack Overflow’da öneri alabilirsiniz.


Sayfanın Başı