Поділитися через


Створення й оновлення рішень

Щоб виділити настроєні компоненти та працювати лише з ними, створіть рішення та виконуйте там всі настроювання. У подальшому, стежте за тим, щоб під час додавання, редагування та створення компонентів працювати в контексті настроюваного рішення. Це дає змогу легко експортувати рішення для імпорту до іншого середовища або створити його резервну копію. Додаткові відомості Створення рішення

Оновити рішення

Внесіть зміни до вашого некерованого рішення, такі як додавання або видалення компонентів. Після вашого імпортування керованого рішення, яке було попередньо імпортоване, логіка імпортування виявляє таке рішення як оновлення і відображає наступний екран параметрів.

Оновлення рішення виявлено під час імпорту.

Додаткові відомості: Застосовуйте оновлення або перехід на нову версію рішення

Створення виправлень рішень

Можна створити виправлення для батьківського рішення й експортувати його як незначні оновлення для базового рішення. Коли ви робите точну копію рішення, система згортає всі пов’язані виправлення в базове рішення та створює нову версію.

Попередження

Використання функції створення точної копії виправлення або створення точної копії рішення для оновлення рішення не рекомендовано, оскільки це обмежує розробку в робочій групі та підвищує складність при зберіганні рішення в системі керування вхідним кодом. Додаткові відомості про оновлення рішення див. у розділі Оновлення рішення.

Створення оновлень за допомогою створення точної копії рішення та створення точної копії для виправлення

Коли ви працюєте з виправленням та робите точні копії рішень, враховуйте такі відомості:

 • Виправлення є інкрементним незначним оновленням батьківського рішення. Виправлення може додати чи оновити компоненти та активи у батьківському рішенні при інсталяції в цільовій системі, але не може видаляти будь-які компоненти або активи з батьківського рішення.

 • Виправлення може мати тільки одне батьківське рішення, але батьківське рішення може мати одне чи кілька виправлень.

 • Виправлення створюється з некерованого рішення. Не можна створити виправлення з керованого рішення.

 • При імпортуванні виправлення до цільової системи ви повинні експортувати його як кероване виправлення. Не використовуйте некеровані виправлення у виробничих середовищах.

 • Батьківське рішення має бути присутніми в цільовій системі для інсталяції виправлення.

 • Ви можете видалити або оновити виправлення.

 • Якщо видалити батьківське рішення, всі виправлення також видаляються. Система надсилає вам попередження про те, що не можна скасувати операцію видалення. Видалення виконується в одній транзакції. Якщо одне з виправлень або батьків рішення не видалити, буде відкочено всю транзакцію.

 • Після створення першого виправлення для батьківського рішення, рішення буде заблоковано і ви не зможете вносити зміни до цього рішення або експортувати його. Однак, якщо ви видалите всі його дочірні виправлення, батьківське рішення стає розблоковане.

 • Коли ви робите точну копію базового рішення, дочірні виправлення згортаються в базове рішення і воно стає новою версією. Можна додавати, редагувати або видаляти компоненти й активт у точній копії рішення.

 • Клоноване рішення є заміною базового рішення, коли його інстальовано на цільовій системі як кероване рішення. Зазвичай ви використовуєте клоноване рішення для доставки основного оновлення для попереднього рішення.

При створенні точної копії рішення ви вказуєте номер версії, який містить основні та другорядні позиції.

Клонування основної та мінорної версій патча

При створенні точної копії виправлення ви вказуєте номер версії, в якому на певних позиціях наведено збірку та редакцію.

Клонування версії збірки та редагування патча

Для отримання додаткових відомостей про номери версій див. розділ Номера версій для точних копій рішення або виправлення в цій статті.

Створення виправлення рішення

Виправлення містить зміни, внесені до батьківського рішення, такі як додавання чи редагування компонентів та активів. Ви не повинні включати батьківські компоненти, якщо не плануєте редагувати їх.

Створіть виправлення для некерованого рішення

 1. Перейдіть у портал Power Apps та виберіть пункт Рішення.

 2. У списку рішень виберіть некероване рішення, для якого потрібно створити виправлення. На панелі команд натисніть кнопку Клонувати, а потім виберіть пункт Клонувати виправлення. У правій області, що відкриється, відображається ім'я базового рішення та номер версії виправлення. Виберіть Зберегти.

  Клонувати виправлення
 3. У списку рішень знайдіть і відкрийте новостворене виправлення. Зверніть увагу, що до унікального імені рішення додався рядок Patchшістнадцяткове число. Так само як із базовим рішенням, додайте потрібні вам компоненти і активи.

Створіть виправлення за допомогою провідника рішень

Наступні ілюстрації показують приклад створення виправлення для наявного рішення. Почніть, натиснувши Створити точну копію виправлення (у стиснутому поданні піктограма Створити точну копію виправлення зображує два маленьких квадрата, як показано нижче).

Піктограма

У діалоговому вікні Створити точну копію виправлення відображається номер версії виправлення на основі номера версії базового рішення, але номер збірки менший на одиницю. Кожне подальше виправлення має вищий номер збірки чи номер виправлення, ніж попереднє виправлення.

Діалогове вікно

Наступний знімок екрана показує базове рішення SegmentedSolutionExample, версія 1.0.1.0, та виправлення SegmentedSolutionExample_Patch, версія 1.0.2.0.

Сітка з рішення й виправленнями.

У виправлення ми додали нову користувацьку сутність, яка називається Book і включили всі активи сутності Book у виправлення.

Додайте настроювану сутність до виправлення.

Створити точну копію рішення

Під час створення точної копії некерованого рішення, вихідне рішення та всі пов’язані з ним виправлення буде згорнуто в новостворену версію вихідного рішення. Після клонування нова версія рішення містить вихідні сутності плюс всі компоненти та сутності, додані у виправленні.

Створити точну копію рішення.

Важливо

При створенні точної копії рішення первісне рішення зливається із пов'язаними виправленнями, формуючи нове базове рішення, а вихідне рішення та виправлення видаляються.

 1. Перейдіть у портал Power Apps та виберіть пункт Рішення.

 2. У списку рішень виберіть некероване рішення, для якого потрібно створити точну копію. На панелі команд натисніть кнопку Клонувати, а потім виберіть пункт Клонувати рішення. Права область відобразить ім'я базового рішення та новий номер версії. Виберіть Зберегти.

Номера версій для точних копій рішення або виправлення

Виправлення повинне мати більше число версії чи номера за батьківське рішення. Воно не може мати більшу основну або проміжну версію. Наприклад, для базового рішення версії 3.1.5.7 виправлення може бути версії 3.1.5.8 або версії 3.1.7.0, але не версії 3.2.0.0. Номер клонованого рішення має бути більшим або дорівнювати номеру версії базового рішення. Наприклад, для базового рішення версії 3.1.5.7, клоноване рішення може бути версії 3.2.0.0 або версії 3.1.5.7. Під час створення точної копії рішення або виправлення ви можете вказати лише значення основної та проміжної версій для клонованого рішення та значення збірки або редакції для виправлення.

Див. також

Огляд інструментів і програм, що використовуються з ALM