Hủy gói đăng ký Microsoft dành cho doanh nghiệp của bạn

Hãy xem tất cả nội dung dành cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi trên Trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và & học tập.

Bài viết này chỉ áp dụng cho việc hủy Dynamics 365, Intune, Power Platform, Windows 365, Microsoft Defender dành cho Doanh nghiệp, và Microsoft 365 dành cho đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn có đăng ký Azure, hãy xem Hủy đăng ký Azure của bạn. Nếu bạn đã đăng ký Microsoft 365 Family hoặc Personal, hãy xem Hủy gói đăng ký Microsoft 365.

Cảnh báo

Trước khi bạn hủy gói đăng ký, hãy đảm bảo người dùng của bạn đã lưu dữ liệu của họ.

Trước khi bạn bắt đầu

Cách dễ nhất để hủy đăng ký là gì?

Cách dễ nhất để hủy đăng ký của bạn là tắt tính năng thanh toán định kỳ. Khi tắt tính năng thanh toán định kỳ, bạn có thể tiếp tục sử dụng gói đăng ký của mình cho đến khi gói đó hết hạn vào cuối thời hạn đăng ký. Nếu bạn muốn hủy ngay lập tức, hãy thực hiện theo thông tin và các bước trong bài viết này.

Làm thế nào để tôi hủy bản dùng thử miễn phí của mình?

Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí bất cứ lúc nào để không bị tính phí trong tương lai. Để hủy bản dùng thử miễn phí, hãy tắt tính năng thanh toán định kỳ. Nếu bạn không tắt tính năng thanh toán định kỳ, sau khi bản dùng thử miễn phí một tháng kết thúc, bạn sẽ bị tính phí đăng ký hiện hành. Nếu đăng ký dùng thử của bạn không liên kết với phương thức thanh toán nào, bạn chỉ cần để đăng ký hết hạn vào cuối giai đoạn dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mua đăng ký thông qua đối tác?

Nếu mua gói đăng ký thông qua đại diện của Microsoft hoặc đối tác nhà bán lại, bạn có 7 ngày để hủy gói đăng ký mà vẫn được hoàn tiền theo tỷ lệ. Liên hệ với người bán hoặc đối tác của bạn để được trợ giúp hủy gói đăng ký. Tìm hiểu thêm về các đối tác.

Nếu tổ chức của bạn ở Chile và bạn mua gói đăng ký thông qua một đối tác ở Chile, bạn có 10 ngày để hủy gói đăng ký mà vẫn được hoàn tiền theo tỷ lệ.

Xác định tùy chọn hủy của bạn

Quan trọng

Trước khi tiếp tục, hãy xác định xem bạn có hồ sơ thanh toán hay không.

Trường hợp bạn có hồ sơ thanh toán

Bạn chỉ có thể hủy và nhận khoản tín dụng hoặc tiền hoàn lại theo tỷ lệ nếu hủy trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu hoặc gia hạn gói đăng ký. Nếu bạn hủy trong khoảng thời gian giới hạn này, số tiền được tính theo tỷ lệ sẽ được ghi nhận vào hóa đơn tiếp theo của bạn hoặc trả lại cho bạn trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Nếu bạn cần hủy trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu hoặc gia hạn gói đăng ký, hãy chuyển đến phần Các bước để hủy gói đăng ký của bạn trong bài viết này.

Nếu đã qua hơn 7 ngày, hãy tắt tính năng thanh toán định kỳ. Việc tắt tính năng thanh toán định kỳ sẽ ngăn đăng ký của bạn gia hạn vào cuối kỳ dùng thử. Bạn vẫn giữ quyền truy nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của mình trong thời gian còn lại của gói đăng ký. Nếu có gói đăng ký theo năm và đang thanh toán hàng tháng, bạn chỉ cần trả phí hàng tháng cho thời hạn còn lại của gói đăng ký.

Trường hợp bạn không có hồ sơ thanh toán

Nếu hủy sau khi bắt đầu hoặc gia hạn gói đăng ký, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng hoặc tiền hoàn lại theo tỷ lệ. Số tiền này sẽ được ghi nhận vào hóa đơn tiếp theo của bạn hoặc trả lại cho bạn trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Các bước để hủy bản dùng thử hoặc gói đăng ký trả phí tùy theo vào số lượng giấy phép trong gói đăng ký của bạn. Bảng sau lý giải những bước bạn có thể thực hiện tùy theo số lượng giấy phép trong đăng ký của bạn.

Nếu gói đăng ký của bạn có Bạn có thể
25 giấy phép hoặc ít hơn Sử dụng các bước sau trong bài viết này để hủy đăng ký dùng thử hoặc trả phí của bạn trực tuyến trong Trung tâm quản trị Microsoft 365.
Hơn 25 giấy phép Giảm số lượng giấy phép xuống 25 hoặc ít hơn, rồi sử dụng các bước sau trong bài viết này để hủy.

Nếu bạn không thể giảm số lượng giấy phép, hãy tắt tính năng thanh toán định kỳ. Với việc tắt tính năng thanh toán định kỳ, bạn sẽ không bị tính phí tiếp cho gói đăng ký, đồng thời bạn còn giữ được quyền truy nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của mình trong thời gian còn lại của gói đăng ký.

Nếu bạn không thể hủy gói đăng ký, hãy liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để được trợ giúp.

Các bước để hủy gói đăng ký

Lưu ý

Nếu bạn có nhiều đăng ký cho cùng một sản phẩm, chẳng hạn như Microsoft 365 Business Premium, thì việc hủy một đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến các giấy phép hoặc dịch vụ mà bạn đã mua trong các đăng ký khác.

  1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, đi đến trang Thanh toán>Sản phẩm của bạn.
  1. Trong trung tâm quản trị, đi đến trang Thanh toán>Sản phẩm của bạn.
  1. Tìm gói đăng ký mà bạn muốn hủy. Chọn biểu tượng dấu ba chấm (hành động khác), rồi chọn Hủy gói đăng ký.

  2. Trong ngăn Hủy gói đăng ký, chọn lý do bạn hủy gói đăng ký. Bạn có thể đưa ra phản hồi (nếu muốn).

  3. Chọn Lưu.

Hiện tại, gói đăng ký của bạn hiển thị trạng thái Đã vô hiệu hóa và chức năng sẽ giảm cho đến khi gói đăng ký bị xóa. Để biết thông tin về những điều sẽ xảy ra khi bạn hủy đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp trả phí, hãy xem Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu và quyền truy cập của tôi khi đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của tôi kết thúc?

Lưu ý

Nếu bạn là đối tác và là người quản trị thay mặt cho (AOBO) khách hàng và bạn đã hủy đăng ký, có thể mất tối đa 90 ngày để trung tâm quản trị phản ánh thay đổi trạng thái.

Cảnh báo

Nếu bạn đã xóa gói đăng ký một cách rõ ràng, gói đăng ký sẽ bỏ qua trạng thái Hết hạnVô hiệu hóa, đồng thời dữ liệu và nội dung trong SharePoint Online, bao gồm OneDrive, sẽ bị xóa ngay lập tức.

Lưu dữ liệu của bạn

Khi yêu cầu hủy có hiệu lực, người dùng của bạn sẽ mất quyền truy nhập vào dữ liệu của họ. Trước khi bạn hủy gói đăng ký, hãy yêu cầu người dùng lưu các tệp trong OneDrive cho Doanh nghiệp hoặc SharePoint Online sang một vị trí khác. Mọi dữ liệu khách hàng mà bạn bỏ lại đều có thể bị xóa sau 30 ngày và sẽ bị xóa trong vòng tối đa 180 ngày sau khi hủy.

Các bước tiếp theo

Gỡ cài đặt Microsoft 365 (tùy chọn)

Nếu bạn hủy gói đăng ký của mình và không di chuyển người dùng sang gói đăng ký khác bao gồm cả Microsoft 365, Microsoft 365 sẽ chạy ở chế độ giảm chức năng. Khi điều này xảy ra, người dùng chỉ có thể đọc và in tài liệu, đồng thời các ứng dụng Microsoft 365 hiển thị thông báo Sản phẩm chưa được cấp phép. Để tránh nhầm lẫn, hãy yêu cầu người dùng của bạn gỡ cài đặt Microsoft 365 khỏi máy tính của họ.

Thiết bị bên ngoài từ Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Doanh nghiệp (tùy chọn)

Nếu bạn đã hủy đăng ký của mình, bạn có thể tắt các thiết bị, chẳng hạn như máy tính, điện thoại và máy tính bảng, đã được tích hợp vào Bộ bảo vệ dành cho Doanh nghiệp hoặc Microsoft 365 Business Premium. Xem Tắt thiết bị từ Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Doanh nghiệp.

Đóng tài khoản của bạn (tùy chọn)

Nếu bạn muốn đóng hoàn toàn tài khoản Microsoft, hãy xem bài viết Đóng tài khoản của bạn.

Gia hạn gói đăng ký của bạn (bài viết)
Kích hoạt lại gói đăng ký của bạn (bài viết)
Chuyển người dùng sang gói đăng ký khác (bài viết)